Visual Vision

29.11.2010

מהסוג הסרוק

אחי הקטן שהיה בן 5 (היום בן 20) בחצר ברעננה
(הפילים והתמונה הודפסו בחדר חושך, על גבי נייר שחור לבן ועל ידי מתישהו בויצו צרפת לפני 15 שנה) 

תגובה 1: